Thiết bị Phân tích Hoá học

Thiết bị Phân tích Hoá học

Yêu cầu báo giá Phiên bản đầy đủ (tiếng Anh) Product catalog
GIẢI PHÁP CHO PHÂN TÍCH THỦY NGÂN

GIẢI PHÁP CHO PHÂN TÍCH THỦY NGÂN

  • Ứng dụng trong môi trường
  • Ứng dụng trong công nghiệp dầu khí
  • Quan trắc khí thải
  • Phân tích thực phẩm
  • Công nghiệp hóa chất
  • An toàn và bảo vệ sức khỏe

FT mid-IR Spectrometer InfraLUM FT-08

FT mid-IR Spectrometer InfraLUM FT-08

Hệ thống hồng ngoại biến đổi Fourier mid-IR InfraLUM FT-08 được thiết kế dựa trên kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển của chúng tôi về thiết bị IR.

Thiết bị phân tích huỳnh quang - đo quang Fluorat-02

Thiết bị phân tích huỳnh quang - đo quang Fluorat-02

FLUORAT-02 là một thiết bị phân tích huỳnh quang đa chức năng cho phân tích định lượng các dạng mẫu khác nhau bao gồm mẫu nước, mẫu đất và và các mẫu thực phẩm.

Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử MGA-1000

Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử MGA-1000

Thiết bị quang phổ hấp thụ nguyên tử Zeeman với bộ nguyên tử hóa điện động.

Hệ thống điện di mao quản Capel-205

Hệ thống điện di mao quản Capel-205

Hệ thống điện di mao quản Capel-205.

Máy phân tích thủy ngân xách tay Zeeman RA-915M

Máy phân tích thủy ngân xách tay Zeeman RA-915M

Thiết bị hấp thụ tại bước sống 254 nm với công nghệ hiệu chỉnh nền Zeeman để đảm bảo đo mẫu hoàn toàn không có nhiễu.